Contoh Program Java Queue

By | Februari 26, 2019
public class Queue {
  int queue[]=new int[3]; /** Deklarasikan Variable array untuk menentukan jumlah antrian pada stack */
  
  public void push(int value){
    if(queue[0]==0){ /** jika queue di index array 0 sama dengan 0 maka print queue di index ke 0*/
      queue[0]=value;
      System.out.println("PUSH "+queue[0]);
    }else if(queue[1]==0){ /** Ini Di ulangi sampai di index 3*/
      queue[1]=value;
      System.out.println("PUSH "+queue[1]);
    }else if(queue[2]==0){
      queue[2]=value;
      System.out.println("PUSH "+queue[2]);
    }else{
      isFull(); /** Method ini di panggil karna apabila index queue bernilai 3 maka panggil method in */
    }
    
  }
  public void isFull(){
    System.out.println("QUEUE IS FULL");
  }
  public void pop(){ /** Method Ini unruk menghapus nilai yang ada dalama queue dengan konsep Fifo */
    if(queue[0]!=0){
      System.out.println("POP "+queue[0]);
      queue[0]=0;
    }else if(queue[1]!=0){
      System.out.println("POP "+queue[1]);
      queue[1]=0;
    }else if(queue[2]!=0){
      System.out.println("POP "+queue[2]);
      queue[2]=0;
    }else{
      isEmpty(); /** jika kondisi index array queue pada nilai 3 maka panggil method is empty*/
    }
  }
  public void isEmpty(){
    System.out.println("QUEUE IS EMPTY");
  }
  public void clear(){ /** Menghapus semua nilai yang di masukkan dalam queue*/
    queue[0]=0;
    queue[1]=0;
    queue[2]=0;
    System.out.println("Queue is clear");
  }
  public void cetak(){
    System.out.println("-------------Print--------------");
    for(int i=0;i

Hasil Output yang ditampilkan
Contoh Program Java Queue

Baca juga:
Program Java MEmanggil Nomor Antrian [Part 2]
Program Java Queue Memanggil Nomor Antrian
Contoh Program Queue Pada Java
Program Antrian (queue) Melingkar / Circular Di Java

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *